Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2020

katieeee
7718 a237 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavacannes vacannes
Sponsored post
feedback2020-admin
katieeee
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
katieeee
katieeee
3378 3d2e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viavacannes vacannes
katieeee
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie viavacannes vacannes
katieeee
4995 35c6
Reposted fromdoedeer doedeer viavacannes vacannes
katieeee
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viavacannes vacannes
katieeee
6444 1c12 500
Reposted frompiehus piehus viahouseofpain houseofpain
katieeee
Reposted frompanimruk panimruk viavacannes vacannes
katieeee
7029 acec 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viahouseofpain houseofpain
katieeee
katieeee
katieeee
katieeee
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
katieeee
katieeee
katieeee
6477 d6e1
katieeee
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...