Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

2216 41b4 500
Reposted fromunco unco viavacannes vacannes
katieeee
Sponsored post
feedback2020-admin
katieeee
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
katieeee
katieeee
No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
katieeee
strasznie mi smutno za Tobą.
— 28.03

March 05 2020

katieeee
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viavacannes vacannes

March 01 2020

katieeee
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viavacannes vacannes
katieeee
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viavacannes vacannes
katieeee

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
3503 a385
Reposted fromLittleJack LittleJack viavacannes vacannes
katieeee
5147 f6a4
Reposted fromrubinek rubinek viavacannes vacannes
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viavacannes vacannes
katieeee
5610 08bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavacannes vacannes
katieeee
7414 73f6 500
Reposted fromtichga tichga viavacannes vacannes
katieeee
katieeee
0880 ab96
katieeee
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
katieeee
5600 6fad
katieeee
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavacannes vacannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...