Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

katieeee
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
katieeee

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz

June 27 2019

katieeee
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"

February 05 2019

katieeee
9990 f236
Reposted frompeper peper viainmybetterworld inmybetterworld
katieeee
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viablackmamba blackmamba
katieeee

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viavacannes vacannes
katieeee
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viavacannes vacannes
katieeee
katieeee
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavacannes vacannes

February 04 2019

katieeee
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
7529 a279 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viavacannes vacannes
katieeee
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny viavacannes vacannes
katieeee
Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
— Wisława Szymborska
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka viavacannes vacannes
katieeee
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viavacannes vacannes
katieeee
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viavacannes vacannes
katieeee
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viavacannes vacannes
katieeee
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viavacannes vacannes
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viavacannes vacannes

November 07 2018

katieeee
7402 091f
Reposted fromikari ikari viascorpix scorpix
katieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl