Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

katieeee
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viamalinowowa malinowowa

November 05 2017

katieeee

November 04 2017

katieeee
1247 2909 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viamalinowowa malinowowa
katieeee
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamalinowowa malinowowa
katieeee
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow

November 02 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viavacannes vacannes
katieeee
3056 db21
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

September 03 2017

katieeee
7175 3103
katieeee
5939 9c07
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamalinowowa malinowowa
katieeee
8591 e9f5
Reposted fromvandalize vandalize viamalinowowa malinowowa
katieeee
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viamalinowowa malinowowa
katieeee
9910 e5d1
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
katieeee
katieeee
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
katieeee
1429 332d
katieeee
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
katieeee
7909 d29d
one of the best movie line  Casablanca 1942
katieeee
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
katieeee
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
katieeee
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl