Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

katieeee
7175 3103
katieeee
5939 9c07
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamalinowowa malinowowa
katieeee
8591 e9f5
Reposted fromvandalize vandalize viamalinowowa malinowowa
katieeee
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viamalinowowa malinowowa
katieeee
9910 e5d1
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
katieeee
katieeee
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
katieeee
1429 332d
katieeee
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
katieeee
7909 d29d
one of the best movie line  Casablanca 1942
katieeee
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
katieeee
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
katieeee
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
katieeee
O nikim źle nie myślę- wszystkich kocham i wszystkich mi żal.
— Wojna i pokój, Lew Tołstoj
Reposted fromthe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
katieeee

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
katieeee
katieeee
1022 4a73
katieeee
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
katieeee
Ile razy może się złamać jedno serce?
— Alexandra Bracken
katieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl