Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

katieeee
7402 091f
Reposted fromikari ikari viascorpix scorpix
katieeee
katieeee
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viajointskurwysyn jointskurwysyn
katieeee
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
katieeee
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
katieeee
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaimpulsivee impulsivee
katieeee
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimpulsivee impulsivee
katieeee
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
katieeee
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaclaudelle claudelle

November 04 2018

katieeee
5374 897d 500
katieeee
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaparrtyzant parrtyzant
katieeee
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparrtyzant parrtyzant
katieeee
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
katieeee

October 21 2018

katieeee
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascorpix scorpix
katieeee
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viascorpix scorpix
katieeee
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaclaudelle claudelle
katieeee
Prawie już o tobie nie myślę
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viaimpulsivee impulsivee
katieeee
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
katieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl